--------------------------------------------------------------------

Snoldelev  Sogns fremtid.

 

Ved et fælles menighedsråds møde, den 15. januar, hvor eneste punkt på dagsordenen var det fremtidige samarbejde mellem sognene, blev det vedtaget at indstille til biskoppen, at det fælles pastorat ophæves. Dette indebærer, at der ikke længere vil være fælles præster for de to sogne og der vil heller ikke være fælles ansatte.

 

En af begrundelserne for beslutningen om en adskillelse er, at de to sogne ligger i hvert sit provsti, hvilket indebærer, at Tune kirkeretsligt og økonomisk hører under Greve-Solrød provsti, medens Snoldelev hører under Roskilde domprovsti.

 

Ved et menighedsmøde i Snoldelev, den 21. januar, blev beslutningen forelagt menigheden. Menighedsrådet siger en stor tak til de mange fremmødte, der sikrede, at der blev en god debat og der blev rejst mange spørgsmål til, hvad den ændrede status for Snoldelev sogn ville medføre både med hensyn til den fremtidige præstebetjening af Snoldelev, og med hensyn til hvad der skal ske med præstegården, hvis den ikke skal bruges til præstebolig.

 

I skrivende stund afventes biskoppens stillingtagen, og det forventes at der inden menighedsmødet den 12. maj er fundet en afklaring på de mange uafklarede spørgsmål.

 

Johannes Woller

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Konfirmand 2020

 

Ida Søsborg Andersen, Luna Ekholm Bloch,
Mie Munkholm Bøgelund, Patricia Ehrbahn,
Anton Frederiksen, Julie Frederiksen,
Noah Larsby Friis, Freya Lundsgaard Hansen,
Laura Arensberg Blichfeldt Hansen, Clara Marie Jacobsen,
Sara Jerndal Kane, Caroline Nørregren Rasmussen,
Alicia Wind Schønberg.

 

Juniorkonfirmand i konfirmandstuen

torsdage kl. 15.15 - 16.45 

 

 

Menighedsrådet i Snoldelev består af:

Johannes Woller, formand.
Margit Larsen, næstformand og kasserer.
Peter Hjuler Sørensen.
Kirsten Olsen
Kirsten Jensen
Edith Nielsen.
Suppleanter er:
Unsa Marie Tvile Lind.
Marianne Olsen Lange.
Anna Birthe Hjort Eskildsen.