Gudstjenester marts

 

STOR TAK TIL CHRISTIAN BACH JENSEN


Efter mere end 20 års ansættelse fratrådte Christian Bach Jensen efter eget ønske stillingen som graver og kirketjener ved Snoldelev Kirke med udgangen af 2022. Tak, Christian for din store indsats gennem alle årene
såvel i kirken som på kirkegården, hvor du altid sørgede for, at der var orden og hver ting på sin rette plads. Her
fra Snoldelev vil vi ønske Christian alt det bedste fremover.


VELKOMMEN TIL NY
GRAVER I SNOLDELEV
Velkommen til Gry Lykke Johansen der er ansat som graver med kirketjeneste ved Snoldelev Kirke. Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os over, at Gry bor i sognet.

 

Både Gadstrup Kirke https://www.facebook.com/Gadstrupkirke og Snoldelev Kirke https://www.facebook.com/Snoldelevkirke har Facebook man er velkommen til at følge.

 

Referat fra seneste Menighedsrådsmøde: Menighedsrådsmøde Snoldelev 15.03.23

 Dagsorden til kommende Menighedsrådsmøde: Dagsorden Snoldelev 15.03.23 tilgængelig omkring 1 uge før mødet (næste møde 19/4 2023)