H.C. Andersen om Fadervor i eventyret: "Hvad hele familien sagde".

Ja alt, hvad et menneske har at bede om, er sagt og lagt i få ord i bønnen: 'Fadervor!'..
den er en nådens dråbe! den er trøstens perle fra Gud.
Den lægges som gave på barnets vugge,
lægges ved barnets hjerte.
Barnlille, gem den vel! tab den aldrig, ihvor stor du vokser,
og du er ej forladt på de vekslende veje!
den lyser ind i dig, og du er ikke fortabt!"

 

 

Fadervor,
du som er i himlene!
helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

1948 oversættelsen

 

 

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje,
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

1992 oversættelsen