Hvert år bliver tusindvis af unge konfirmeret. Før konfirmationen skal de gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. I Snoldelev er det planlagt at starte i september.

Det er som regel folkekirkens præster, som står for konfirmandundervisningen og den foregår på folkeskolens syvende eller ottende klassetrin. I Snoldelev konfirmeres man i ottende klasse.

Hvad lærer man?

I undervisningen lærer konfirmanderne om kristendommens elementære indhold og bliver fortrolige med gudstjenestens form. En stor del af undervisningen bygger på samtale mellem præsten og konfirmanderne om livets store spørgsmål.

Der er tre kriterier, som skal opfyldes, før du kan blive konfirmeret:

  • Du skal være døbt med den kristne dåb
  • Have deltaget i konfirmationsforberedelsen (mindst 48 lektioner)
  • Være fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste.